Apple sắp 'bắt tay' LG sản xuất màn hình OLED cho iPhone X

0908 789 326

(028) 629 51997

Thứ 2 - 68:00 - 17:00

Thứ 78:00 - 12:00

Tin công nghệ