0908 789 326

(Zalo)

Thứ 2 - 68:00 - 17:00

Thứ 78:00 - 12:00

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ


Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Công ty Việt Nhân (“Việt Nhân”, "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (được mô tả trên website www.vietnhan.com) cho bạn trên cơ sở và theo những nội dung được quy định trong Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là "VNS").

Tại từng thời điểm, căn cứ vào tình hình thực tế và quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc thay đổi nội dung VNS mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi VNS được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản VNS đã được cập nhật. Bạn có trách nhiệm và có thể xem bản VNS mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại:  http://www.vietnhan.com/thoa-thuan-su-dung-dich-vu/ .

Điều 2: Giải thích từ ngữ

“Việt Nhân”, “chúng tôi” : Công ty TNHH PM Việt Nhân.

“Bạn”, “Khách hàng” : Là người mua và sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do Việt Nhân cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện:

Bạn sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm các điều cấm của pháp luật Việt Nam (bao gồm các lĩnh vực hình sự, hành chính, dân sự…).

Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, - mà  pháp luật Việt Nam có quy định cấm.

Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn hợp pháp của bất kì cá nhân, tổ chức nào.

Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;

Bạn có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên Dịch Vụ hoặc ở nơi khác.

Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Việt Nhân, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách  xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác;

Bạn khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email Plus...) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của Việt Nhân tại Điều 15

Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác.  (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.doc)

Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của khách hàng

Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ - theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam.

Đồng thời, để bảo đảm quyền lợi của mình một cách hiệu quả, bạn cần tuân thủ các quy định sau đây:

Bạn cam kết rằng mình có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết, xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với Việt Nhân. Bạn xác nhận mình không phải là người đang bị hạn chế, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của Việt Nhân. Bạn cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh của Việt Nhân (theo quy định tại điều 5 bên dưới), bạn cam kết sẽ hợp tác, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.

Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ,  hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.

Bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (như: tên,  hình thức của tổ chức, thông tin về địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân … thì bạn/cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho Việt Nhân biết, để luôn đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. Việt Nhân không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, hay bồi thường, liên đới …- đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định  này.


Bạn cam kết sẽ hoàn tất hồ sơ và gửi về cho chúng tôi (Đối với cá nhân : 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND (không cần công chứng), đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị Việt Nhân tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp hồ sơ đã hoàn tất và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. Việt Nhân không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.

Theo quy định, bạn phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông - Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.

Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được bạn uỷ quyền có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Việt Nhân về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Việt Nhân không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Việt Nhân

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, Việt Nhân có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại.

Việt Nhân cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong suốt thời gian khách hàng sử dụng tại Việt Nhân.

Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ  phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Việt Nhân. Tuy nhiên Việt Nhân chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết khiếu nại đối với những khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại điều 4 ở trên.

Đối với mọi vi phạm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Việt Nhân, tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm, Việt Nhân có quyền áp dụng các biện pháp tạm dừng, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, hoặc tước bỏ quyền lợi của khách hàng, cũng như có quyền chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng, thậm chí đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu pháp luật có quy định và cần thiết.

Việt Nhân dành cho mình quyền nghi ngờ, xác minh nếu có căn cứ nhận thấy khách hàng đã cung cấp bất kỳ thông tin hoặc có hành vi nào không trung thực, không chính xác. Trong những trường hợp như vậy, Việt Nhân có quyền yêu cầu khách hàng phối hợp kiểm tra, cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu … - trên cơ sở bảo đảm việc khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại điều 4. Nếu khách hàng không hợp tác và đáp ứng, chúng tôi có toàn quyền dừng, chấm dứt, hoặc xóa bỏ hợp đồng dịch vụ với bạn mà không cần sự đồng ý của bạn. Việt Nhân cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm cũng như liên đới đến những hậu quả do việc vi phạm quy định này của bạn gây ra.

Điều 6: Quy định về  thanh toán

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ theo đúng các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: http://www.vietnhan.com/cac-hinh-thuc-thanh-toan.html. Việt Nhân không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

Điều 7: Quy định về gia hạn dịch vụ

Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm  chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại Việt Nhân. Để tiếp tục duy trì và sử dụng sản phẩm, dịch vụ, cũng như tránh được những hậu quả, thiệt hại có thể phát sinh do việc chậm gia hạn, khách hàng phải chủ động liên hệ với Việt Nhân và hoàn thành thủ tục gia hạn, cũng như thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau đây:

    - Tên miền .VN và tên miền quốc tế - thanh toán trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
    - Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (hosting, email, vps, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, thuê máy chủ email, đường truyển, thuê tủ rack) – thanh toán trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
    - Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm – thanh toán trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
      Dịch vụ SSL – thanh toán trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
    - Tất cả dịch vụ khác không nêu bên trên – thanh toán trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.

Việt Nhân không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 8: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng

Dịch vụ do Việt Nhân cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng khi đến thời điểm hết hạn theo giao dịch hoặc hợp đồng giữa hai bên.  

Nếu vẫn chưa thực hiện việc thanh toán gia hạn theo quy định tại điều 7 nêu trên, khách hàng sẽ có 15 ngày tiếp theo để gia hạn và thanh toán các khoản Phí quá hạn cho Việt Nhân. Nếu Khách hàng không gia hạn và thanh toán các khoản Phí quá hạn cho Việt Nhân trong vòng 15 ngày, Việt Nhân sẽ chấm dứt Dịch vụ đối với Khách hàng. Nếu Khách hàng vẫn muốn gia hạn sau thời gian này, chúng tôi không bảo đảm dịch vụ có thể chắc chắn gia hạn thành công.

Điều 9: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin chủ thể trong quá trình sử dụng dịch vụ
 
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu khách hàng phát hiện có những sai sót thuộc các trường hợp sau:

(a) Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi ...) không đúng.
(b)Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website vietnhan.com.

(c) Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác.

(d)Thời gian duy trì dịch vụ khác không chính xác (Lưu ý Whois tên miền để kiểm tra)

(e) Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.

Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h theo thư điện tử info@vietnhan.com để được điều chỉnh, khắc phục kịp thời.

Việt Nhân không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Bạn hiểu và đồng ý rằng tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. Vì vậy Việt Nhân chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho bạn trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký - trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền. Trong trường hợp tên miền không đăng ký được, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bạn.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã đăng ký, đã gia hạn hoặc bạn tự động chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

Điều 10: Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền:

Những tranh chấp liên quan đến tên miền được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình, khách hàng cần biết và thực hiện theo các quy định sau đây:

     -       Đối với tên miền quốc tế: Bạn cam kết tự tìm hiểu và tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, bao gồm Chính sách Giải quyết Tranh chấp tên miền của ICANN (UDRP) khi bạn đăng ký tên miền quốc tế ( tham khảo http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm). Khách hàng cần bảo đảm luôn gửi và duy trì thông tin đăng ký của mình, kể cả thông tin liên hệ (email, điện thoại) luôn được hoàn chỉnh và chính xác để thuận tiện cho việc đăng ký và liên hệ, thông báo khi phát sinh tranh chấp với bên thứ ba…
  
     -       Đối với tên miền Việt Nam: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ  các chính sách có liên quan của VNNIC, bao gồm quy định về việc giải quyết tranh chấp tên miền theo QĐ 73/QĐ-VNNIC của Trung tâm Internet Việt Nam ban hành ngày 17/03/2010. Bạn cần đảm bảo thông tin đăng ký kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 
Bạn đồng ý sẽ bồi thường cho Việt Nhân và đối tác (bao gồm các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức cấp giấy phép của Việt Nhân) không bị thiệt hại đối với và trong các tranh chấp, yêu cầu đòi bồi thường (bao gồm các khoản phí đi lại, chi phí luật sư, các khoản phí, bồi thường dân sự (nếu có) …mà Việt Nhân có thể phải bỏ ra hoặc bị thiệt hại do liên quan, phát sinh từ việc bạn đã vi phạm các quy định trong Điều khoản thỏa thuận sử dụng này.

Điều 11: Hỗ trợ khách hàng

Bạn chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại các bên thứ ba liên quan đến bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và bạn tự chịu chi phí khi cung cấp các dịch vụ đó.

Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo các nguyên tắc hỗ trợ của chúng tôi áp dụng cho Dịch vụ. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, bạn cam kết sẽ cố gắng tự sửa lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà không liên lạc với chúng tôi. Sau đó, người quản lý được bạn chỉ định bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua đường dây nóng 0933 80 81 82 hoặc qua website http://vietnhan.net/

Điều 12: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ dịch vụ nào cũng đều có thể có những  sai sót, lỗi vô ý và các vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, …- có thể làm hư hỏng hệ thống, dữ liệu. Do vậy, bạn có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của Việt Nhân. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của Việt Nhân, Việt Nhân không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

Bạn đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, bạn phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật . Bạn đồng ý giữ cho Việt Nhân và các công ty liên quan, nhân viên, các đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, các tổ chức được cấp giấy phép của Việt Nhân được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định này.

Bạn hiểu rõ ràng và đồng ý rằng Việt Nhân và các công ty mẹ, công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các nhân viên, các đại diện, các đối tác và các tổ chức được cấp giấy phép của Việt Nhân (gọi chung là “Chúng tôi”) sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi “Chúng tôi” đã được tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó) - phát sinh từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) chi phí mua các hàng hóa và dịch vụ thay thế do bất kỳ các hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc các dịch vụ được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iv) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (v) xác nhận hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) mọi sản phẩm hoặc dịch vụ bị bác bỏ hoặc các thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.


Điều 13: Bảo mật thông tin khách hàng

Việt Nhân chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn được nêu rõ tại đây http://www.vietnhan.com/chinh-sach-bao-mat/

Điều 14: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và khả năng của mình, Việt Nhân có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Bạn đồng ý rằng trên các dịch vụ miễn phí mà bạn đăng ký sử dụng do chúng tôi cung cấp, Việt Nhân giữ toàn quyền phát hành các quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, lên màn hình hiển thị các dịch vụ miễn phí đó như: logo, banner, popup (cửa sổ bật lên), từ khóa, đường dẫn tới một website thứ ba v.v...

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Việt Nhân cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Việt Nhân sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Do vậy chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn hay một phần một Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong một thời gian hợp lý và cơ hội để bạn đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Điều 15:  Các quy định về việc sử dụng Web Hosting

Gói dịch vụ Web Hosting thông thường sử dụng chung những tài nguyên, nói cách khác là nhiều khách hàng sử dụng chung một máy chủ để có chi phí tiết kiệm nhất trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu lưu trữ website trực tuyến. Càng ngày công nghệ và khả năng của máy chủ tăng lên, Việt Nhân có thể cung cấp gói dịch vụ với nhiều tính năng hơn, băng thông và dung lượng cao hơn. Đó cũng là lý do chúng tôi mạnh dạn cung cấp cho khách hàng chính sách không giới hạn một số tài nguyên, đáp ứng cho việc sử dụng dịch vụ mà không cần phải lo lắng.
 
Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách đưa ra để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, nhằm mục đích hướng về chất lượng và ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng (dưới 1% theo thống kê trong 10 năm của chúng tôi).

A Chính sách chung

Các điều dưới đây bạn không được dùng khi sử dụng dịch vụ tại Việt Nhân.
 
 (1) Các loại nội dung, công cụ, ứng dụng có tên hoặc có cùng chức năng bao gồm: Mailer, Email Marketing, Topsites, IRC Scripts/Bots, Proxy Scripts/Anonymizers, Pirated Software/Warez, Image Hosting Scripts (giống với Photobucket hay Tinypic), AutoSurf/PTC/PTS/PPC, IP Scanners, Bruteforce Programs/Scripts/Applications, Mail Bombers/Spam Scripts, Banner-Ad services (dịch vụ phân phối quảng cáo), File Dump/Mirror Scripts (tương tự như mediafire), Commercial Audio Streaming (nhiều hơn một hoặc hai luồng), Kinh doanh trái phiếu (Escrow/Bank), Betting/Gambling/Lottery, Phần mềm/Thảo luận về Hacker, Diễn đàn (Forums) hoặc Websites lưu trữ hay phân phối dưới mọi hình thức mà có liên quan đến phần mềm gây hại/bẻ khóa/vi phạm bản quyền, Các trang lừa đảo (bao gồm nhưng không giới hạn các trang được liệt kê tại aa419.org & escrow-fraud.com), DOS, DDOS, VBSEO/Shoutbox/vbShout Top-x của mã nguồn vBulletin Board.
 
(2) Sử dụng cho quá 25% tài nguyên hệ thống, bao gồm Memory, CPU, Disk, Network, liên tục hơn 90 giây trong bất kỳ khoảng thời gian 6 giờ liên tục.

(3) Thực thi các tiến trình, các xử lý kéo dài một cách tự động, không có sự giám sát. Thực thi các bots/daemons.
 
(4) Lưu trữ hay thực thi các loại: Spiders, Indexers, IRC (Internet Relay Chat), P2P client, Tracker, BitTorrent.
 
(5) Tham gia hoặc góp phần vào việc chia sẻ tập tin mạng ngang hàng (Peer-to-Peer).
 
(6) Lưu trữ hoặc sử dụng công cụ hoặc sử dụng dịch vụ email để gởi thư quảng cáo đến những người nhận không xác thực (không có sự đồng ý của người nhận). Chúng tôi xác định email bạn gởi đi là thư rác bằng cách tiếp nhận phản hồi từ các hệ thống email mà của người nhận và bằng các công cụ chống thư rác phổ biến như SpamAssassin.
 
(7) Gởi liên tục email đến những địa chỉ sai vượt quá 100 địa chỉ hoặc nhiều hơn 20% số lượng địa chỉ trong vòng 24 giờ.
 
(8) Gởi email kèm với những nội dung độc hại, lừa đảo, giả danh. Những email này có thể gởi từ người dùng (user), máy tính bị nhiễm virus, mã nguồn bị nhiễm mã độc hay những cách xảy ra do việc thiếu kinh nghiệm của người sử dụng.
 
(9) Cài đặt thực thi Cron-Job hay những tác vụ tự động lặp lại trong thời gian ít hơn 15 phút.
 
(10) Hoạt động mua bán, mining Bitcoin.
 
B. Các chính sách áp dụng cụ thể trên dịch vụ Hosting

 
Các điều dưới đây bạn không được dùng khi sử dụng dịch vụ tại Việt Nhân.
 
(1) Sử dụng dịch vụ Hosting như một chỗ sao lưu dự phòng, lưu trữ đơn thuần hoặc phục vụ hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ băng thông (bandwidth/traffic) cho một website khác.
 
(2) Thực thi như một máy chủ Game.
 
(3) Lưu trữ nhiều hơn 100000 tập tin (i-nodes).
 
(4) Liên tục tạo ra và xóa đi một số lượng lớn tập tin gây ảnh hưởng đến hệ thống lưu trữ trên máy chủ.
 
(5) Tiến trình thực thi câu lệnh, truy vấn đến Database dài hơn 15 giây.
 
(6) Chia nhỏ gói dịch vụ được cung cấp nhằm mục đích bán lại, cho thuê lại hay cung cấp miễn phí cho người khác.
 
(7) Chia sẻ lại gói dịch vụ cho bên thứ ba (Đối với dịch vụ Hosting được phép sử dụng nhiều tên miền, có nghĩa là dịch vụ đó được cung cấp cho một khách hàng có nhiều tên miền, nhiều website thuộc sở hữu của khách hàng hay doanh nghiệp của khách hàng)
 
(8) Lưu trữ tập tin kích thước lớn hơn 100 Megabytes (không áp dụng cho Database đang sử dụng).
 
(9) Gởi nhiều hơn 100 email/giờ/user hoặc nhiều hơn 300 email/giờ/domain.
 
(10) Mua thêm IP hoặc dùng IP được cấp riêng để sử dụng cho mục đích tăng hạng website.
 
(11) Sử dụng nhiều hơn 50% dung lượng gói dịch vụ Web Hosting để lưu trữ email.
 
 (12) Sử dụng nhiều hơn 01 Gigabytes lưu trữ cho mỗi Database (bao gồm cả Log).

Đối với các quy định liên quan đến dung lượng, nếu vượt quá thông số quy định hệ thống sẽ tự động ngừng tiến trình sao lưu dữ liệu định kỳ.