Cách Cài Đặt Outlook Express

HƯỚNG DẪN TẠO EMAIL ACCOUNT TRONG OUTLOOK EXPRESS


Bước 1:

 • Mở Outlook Express , vào Tools -> Accounts...
 • Nhấn nút Add -> Mail...


Bước 2

 • Display name : nhập tên hiển thị ( vd : Viet Nhan Co.,Ltd! )
 • Nhấn nút Next


Bước 3

 • E-mail address : nhập địa chỉ e-mail
 • Nhất nút NextBước 4

 • Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server : nhập tên máy chủ nhận mail, vd : vietnhan.com
 • Outgoing mail (SMTP) server : nhập tên máy chủ gửi mail, vd : vietnhan.com
 • Nhấn nút NextBước 5

 • Account name: Nhập đầy đủ địa chỉ email , vd : info@vietnhan.com
 • Password : Nhập mật khẩu của email
 • Nhấn nút Next


 • Nhấn nút Finish
Bước 6

 • Chọn account vừa tạo, nhấn nút Properties ( nút thứ 3 bên phải )Bước 7

 • Đánh dấu vào ô "My server requires authentication


 • Đôi khi nhà cung cấp ADSL chặn port 25 ( port gửi email ), th́ phải nhập giá trị 26 vào ô Outgoing mail (SMTP).
 • Nếu mail người nhận không chấp nhận dung lượng lớn ( mail @vnn.vn, @hcm.fpt.vn khoảng 2MB , mail @yahoo.com khoảng 10MB ), th́ phải chia nhỏ email ra làm nhiều phần.
  Khi đó phải đánh dấu vào ô Sending -> Break apart messages larger than [ ] KB
 • Khi check mail POP3, Outlook Express tự động lấy hết thư trên server về máy của ḿnh, nếu muốn lưu một bản trên server th́ đánh dấu vào ô Delivery -> Leave a copy of messages on server.
 • Tuy nhiên, không nên chọn ô này, v́ như vậy sẽ bị đầy đĩa trên server ( nếu host bị đầy th́ không nhận được email nữa )


Chúc bạn thành công!


Các tin khác
Sử Dụng TEAMVIEWER
Cách Cài Đặt Microsoft Outlook 2003
Phương Thức Thanh Toán
Cài Đặt Microsoft Outlook 2007
Cách Sử Dụng Mail Google
Bật Trạng Thái Skype trên web
Tư Vấn Chọn Tên Miền
Quay trở về    Đầu trang